AMPHI-TECH I BELGIEN OCH HOLLAND

Under vecka 4-7 har Amphi-tech tagit nästa steg i sin utlandssatsning. Man kommer då att genomföra ett antal robot-inspektioner. Marknaden i Holland och Belgien består av ett fåtal stora vattenproducenter till skillnad från Sverige som består av ett stort antal...

REKRYTERINGAR

Som ett led av de framgångar Amphi-tech haft internationellt har man påbörjat en rekrytering av byggnadsingenjörer och robotinspektörer. Rekryteringen sker i samarbete med Mercuri. ”Rent dricksvatten är världens viktigaste resurs. I kedjan för hållbar försörjning av...

AAA Svenskt Vatten