VA-MÄSSAN 2018

Vi skulle vilja tacka alla som besökte oss i vår montern under årets VA-mässa! Det var tre dagar fulla med intressanta diskussioner, möten och kontakter med befintliga samt nya kunder. 250 personer deltog i vår tävling, som gick ut på att finna brister i det...

VI FIRAR 35 ÅR

För 35 år sedan lades grundstenen till Amphi-tech då ingenjörsföretaget Mark och Marin AB bildades (1983). Bolaget arbetade som konsulterande ingenjörer inom teknikområdet vattenbyggnad med inriktning mot konstruktioner belägna i vattenmiljö.  Uppdragsgivaren var ofta...

AAA Svenskt Vatten