RÄTT SVAR I TÄVLINGEN

Under VA-mässan hade Amphi-tech en tävling som gick ut på att hitta brister, samt gissa rätt på antalet trappsteg i en modell av ett vattentorn. Följande brister fanns i denna vattentornsmodell: [X] Skador på stege ned i reservoaren, infästningsstag som korroderat av....

AAA Svenskt Vatten