Som ett led av de framgångar Amphi-tech haft internationellt har man påbörjat en rekrytering av byggnadsingenjörer och robotinspektörer. Rekryteringen sker i samarbete med Mercuri.

”Rent dricksvatten är världens viktigaste resurs. I kedjan för hållbar försörjning av dricksvatten är dricksvattenanreservoaren en viktig länk. Amphi-tech är stolta över att bidra i vår tids viktigaste framtidsbransch.

Vår vision är dricksvattenreservoarer som bygger på insikten om dricksvattnets oersättliga värde. Som byggs, drivs och underhålls med hållbarhet, kvalitet, säkerhet i främsta rummet och där inget vatten går till spillo. ”

Nu söker vi medarbetare som delar denna vision.

AAA Svenskt Vatten