Amphi-tech utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer. Vi följer händelseutvecklingen och har ständig kontakt med berörda parter.

AAA Svenskt Vatten