OVER AMPHI-TECH

Amphi-tech, een toonaangevend watervoorzieningsbedrijf

Om amphi-tech

Sinds 1998 is Amphi-tech een toonaangevend bedrijf op gebied van inspectie, onderhoud, onderzoek en ontwerp van waterreservoirs en andere watergebouwen. We kunnen steden en gemeenten tot onze opdrachtgevers rekenen, maar ook andere producenten van drinkwater, de Zweedse makelaardij, de Zweedse transportadministratie, de hydro-elektrische en kernenergiesector en nog vele anderen. Een toenemend deel van onze productie wordt geëxporteerd. Behalve in Zweden, zijn we onder andere actief in Noorwegen, Finland, Denemarken, IJsland, België en Nederland.

Ons kwaliteitswerk

Omdat onze werkzaamheden grotendeels betrekking hebben tot het creëren van een veilige omgeving voor drinkwater – ons belangrijkste levensmiddel – doen we nooit toegevingen als het op veiligheid aan komt. Ons kwaliteitswerk stelt eisen aan alle onderdelen van onze werkzaamheden.

Competentieontwikkeling van onze medewerkers

Al onze werknemers worden regelmatig gecertifieerd in overeenstemming met het interne opleidingsprogramma van Amphi-tech. Ze volgen ook voortdurend industrie-relevante opleidingen op gebied van drinkwaterhygiëne en drinkwatertechnologie. Daarnaast worden ze geschoold in nieuwe wetten, regelgeving en voorschriften.

Onze technologische competentie

We ontwikkelen onze eigen technische apparatuur, dat betekent dat we uniek zijn als het aankomt op het uitvoeren van bepaalde diensten. We hebben bijvoorbeeld een sonar aangesloten op onze inspectierobot waarop we een patent hebben. Dit betekent dat we altijd een goede controle hebben over de mogelijke obstakels en waar de robot zich bevindt.

Onze apparatuur is aangepast om ervoor te zorgen dat het werk met drinkwaterreservoirs wordt uitgevoerd met de hoogste kwaliteit en veiligheid. Onze apparatuur mag bijvoorbeeld in geen geval het drinkwater verontreinigen. Daarom wordt onze drinkwaterapparatuur uitsluitend gebruikt in drinkwater.

Routines en processen

Al onze diensten zijn duidelijk gedocumenteerd en worden uitgevoerd in overeenstemming met zorgvuldig uitgewerkte routines. Alle processen hebben een risicoanalyse ondergaan, wat betekent dat we de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om te vermijden dat de veiligheid in het gedrang komt. Uiteraard beschikken we over gedetailleerde procedures en methoden voor het desinfecteren van apparatuur en personeel.

Voorafgaand aan elke opdracht voeren we het volgende uit:

  • Een beoordeling van de beschikbare documentatie over het object in de vorm van technische blauwdrukken, inspectieprotocollen, films, etc.
  • Een object-georiënteerde risicoanalyse.
  • Een object-georiënteerde taakomschrijving.

Volgend op elke voltooide opdracht voeren we het volgende uit:

  • Een geschreven certificaat of protocol, samen met documentatie in de vorm van beelden en filmclips.
  • Een beoordeling van het resultaat samen met de klant.
  • Een kwaliteitscontrole samen met de klant.

Hoogste kredietwaardigheid

Amphi-tech heeft de hoogste credit rating, AAA, volgens Bisnode. Dit vereist onder meer dat het bedrijf een omzet heeft van meer dan 2 miljoen SEK, al minstens 10 jaar actief is en kerncijfers heeft die aanzienlijk boven het sectorgemiddelde liggen.

Heeft u vragen over drinkwater en infrastructuur? – Bel ons!

+46 582-68 68 90

Swazi Aid

We steunen Swazi Aid in hun waterproject, een humanitair initiatief dat erop gericht is mensen te helpen bij het toegang krijgen tot schoon drinkwater! Lees meer over Swazi Aid »

Drinkwater technologie 4

We voeren inspecties en onderhoud uit van drinkwaterreservoirs in overeenstemming met Svenska Vatten’s publicatie “Drickvattensteknink 4 Publikation U9 2011”. Download »

AAA Svenskt Vatten