IN KAART BRENGEN VAN DE BODEM

Wij onderzoeken wat zich onder het wateroppervlak bevindt

Wilt u weten welke de juiste plaats is voor de inname van onbehandeld water of voor de planning van de route van de pijpleiding? Met behulp van onze onderwaterrobots, two-frequency sonar, multibeam sonar en side scan sonar kunnen we alle kenmerken van de zeebodem te weten komen, alsook hoe de waterkwaliteit varieert tussen de verschillende meetpunten.

Diensten:

  • Bepaling van het bodemmateriaal met behulp van de onderwaterrobot.
  • Hoogtekaarten en kaarten met bodemeigenschappen, gebruik makend van two-frequency sonar, multibeam sonar en side scan sonar.

Bottenkartering

Heeft u vragen over drinkwater en installaties? – Bel ons!

+46 582-68 68 90

AAA Svenskt Vatten