INSPECTIE VAN ACCUMULATORTANKS

Robotinspectie terwijl de installatie in bedrijf is

Het is niet langer nodig om de productie stil te leggen om een accumulatortank te inspecteren. In de plaats van het reservoir leeg te maken, kan onze inspectierobot erin worden neergelaten, waardoor de onderbreking minimaal is. De enige noodzakelijke voorwaarde is dat de watertemperatuur wordt verlaagd tot 55°. Op deze manier bespaart u veel energie en geld. Ook vanuit milieuoogpunt is dit een aanzienlijk betere oplossing. Naderhand kan de gehele inspectie visueel en met behulp van onze onderwaterrobot worden uitgevoerd.

Geplande robotinspecties zorgen voor een betere economische situatie op de lange termijn. U vermindert het risico op onderbrekingen en zorgt ervoor dat u aan alle veiligheidseisen voldoet. Bovendien voorkomt u dat onderdelen en materialen voortijdig moeten worden vervangen – alle componenten kunnen gedurende hun hele levenscyclus worden benut.

Deze elementen zijn opgenomen in een basisinspectie:

  • Controle en inspectie van interne corridors.
  • Inspectie van stroompjes langs de schacht van het oppervlak naar de bodem.
  • Inspectie en reiniging van het bodemoppervlak.
  • Inspectie van pijpafdichtingen en bovenste mondstuk.
  • Mondelinge beoordeling en schriftelijk inspectierapport.

Heeft u vragen over drinkwater en installaties? – Bel ons!

+46 582-68 68 90

AAA Svenskt Vatten