TECHNISCH-BOUWKUNDIGE TOESTANDSBEOORDELING

In welke toestand is het watergebouw?

Byggnads Bedömning

De meeste drinkwaterreservoirs en watertorens werden gebouwd tussen 1940 en 1970. Het natuurlijke verouderingsproces gecombineerd met de impact van de externe omgeving, betekent dat de gebouwen onderhouden en soms hersteld moeten worden. Wij kunnen u bijstaan in de inspectie, staalname en beoordeling van welke maatregelen prioriteit moeten krijgen zodat het reservoir zo lang mogelijk meegaat, rekening houdend met de vereisten van vandaag.

Onze bouwkundig ingenieurs inspecteren de constructie zowel boven als onder het wateroppervlak, zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde. Het rapport geeft een goed overzicht van de toestand van het gebouw en welke maatregelen prioriteit moeten krijgen. Daarnaast helpt het rapport bij het opstellen van een realistisch budget en realistische aanbestedingsdocumenten.

Het rapport bevat:

  • Een beoordeling van de huidige toestand van het gebouw.
  • Aanbevolen maatregelen.
  • Een kostenraming voor de aanbevolen maatregelen.
  • Een prioriteiten-ranglijst.

Byggnads Bedömning

Ontwerpen – Huur iemand in die uw watergebouwen van binnenuit kent

Zodra de bouwkundige beoordeling is afgerond, is de volgende stap meestal om de tekortkomingen te corrigeren die uit de beoordeling naar voren zijn gekomen. Als wij de bouwkundige beoordeling hebben gemaakt – en mogelijk ook de initiële inspectie – hebben we reeds grondige kennis van uw drinkwaterinstallatie. We zullen dan ook een onderbouwd beeld hebben van hoe de tekortkomingen van de constructie op de meest eenvoudige manier kunnen worden gecorrigeerd.

Door ons in te huren om het project te ontwerpen, weet u op voorhand wie het project zal uitvoeren. Bovendien zal het kostenefficiënt zijn. De tijd die nodig is om uw watergebouw te bezoeken en om inzicht te verwerven in het probleem, heeft u immers reeds betaald als u ons heeft ingehuurd voor eerdere stappen in het proces.

Heeft u vragen over drinkwater en installaties? – Bel ons!

+46 582-68 68 90

AAA Svenskt Vatten