OM AMPHI-TECH

Amphi-tech, ett ledande företag inom vattenförsörjning

Om amphi-tech

Sedan 1998 har Amphi-tech varit ett ledande företag inom besiktning, underhåll, utredning och projektering av vattenreservoarer och andra vattenbyggnader. Bland våra uppdragsgivare finns kommuner och andra dricksvattenproducenter, Fastighetsverket, Trafikverket, vattenkrafts- och kärnkraftindustrin med flera. En allt större del av vår produktion går på export. Vi bedriver bland annat verksamhet i Norge, Finland, Danmark Island, Belgien och Nederländerna.

Vårt kvalitetsarbete

Eftersom vår verksamhet till stor del handlar om att skapa en säker miljö för dricksvatten – vår viktigaste livsmedel – kompromissar vi aldrig med säkerheten. Vårt kvalitetsarbete ställer krav på alla delar av vår verksamhet.

Kompetensutveckling av medarbetare
Alla våra medarbetare certifieras regelbundet enligt Amphi-techs interna utbildningsprogram. De genomgår också löpande relevanta branschutbildningar inom dricksvattenhygien och dricksvattenteknik. Dessutom får de utbildning om nya lagar, regler och föreskrifter.

Egen teknisk utveckling
Vi utvecklar egen teknisk utrustning vilket gör att vi är ensamma om att kunna utföra vissa tjänster. Exempelvis har vi anslutit en sonar till vår inspektionsrobot som vi har patent på. Det innebär att vi alltid har en bra kontroll på vilka hinder som finns samt var roboten befinner sig.

Vår utrustning är anpassad för att arbetet med dricksvattenreservoarer skall kunna utföras med högsta kvalitet och säkerhet. Vår utrustningen får exempelvis aldrig kontaminera vattnet. Därför används aldrig vår dricksvattenutrustning i något annat vatten än just dricksvatten.

Rutiner och processer
Alla våra tjänster är tydligt dokumenterade och utförs enligt noga genomarbetade rutiner. Samtliga processer har genomgått en riskanalys vilket innebär att vi vidtar de förebyggande åtgärder som krävs för att inte äventyra säkerheten. Givetvis har detaljerade rutiner och metoder för desinficering av utrustning och personal.

Inför varje arbete utför vi:

  • Genomgång av tillgängligt underlag om objektet i form av ritningsunderlag, inspektionsprotokoll, filmer etc.
  • Objektsanpassad riskanalys.
  • Objektsanpassad arbetsbeskrivning.

Efter utfört arbete utför vi:

  • Skriftligt intyg eller protokoll samt dokumentation i form av bilder och filmer.
  • Genomgång av resultatet tillsammans med uppdragsgivaren.
  • Kvalitetskontroll tillsammans med uppdragsgivaren.

Högsta kreditvärdighet

Amphi-tech har högsta kreditbetyg, AAA, enligt Bisnode. För detta krävs bland annat att företaget omsätter mer än 2 mkr, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Har du frågor om dricksvatten och anläggningar – ring oss!

+46 (0) 582 68 68 90

Swazi Aid

Vi stödjer Swazi Aid i deras vattenprojekt, ett humanitärt initiativ i syfte att medverka till att människor får tillgång till rent dricksvatten!Lär mer om Swazi Aid »

Dricksvattenteknik 4

Vi utför besiktning och underhåll av dricksvattenreservoarer enligt Svenska Vattens skrift ”Dricksvattenteknik 4 Publikation U9 2011”.Ladda ner »

AAA Svenskt Vatten