Amphi-Safe™ – måttanpassad säkerhetslucka för dricksvattenreservoarer

En bristfällig manlucka ökar risken för sabotage av dricksvattnet. Är den dessutom otät kan pollen, luftföroreningar, insekter eller mindre djur ta sig ner i dricksvattnet.

Amphi-Safe™ säkerhetslucka håller både objudna gäster och föroreningar borta. Luckan är garanterad tät och mycket svårforcerad. När det sker nivåförändringar i reservoaren kommer vattnet att passera genom luftfiltret precis som det ska. Med Amphi-Safe™ höjer ni säkerheten för vattenreservoaren till en ny nivå och rengöring behöver inte göras lika ofta.

Produktblad

Har du frågor om dricksvatten och anläggningar – ring oss!

+46 (0) 582 68 68 90

AAA Svenskt Vatten