Under VA-mässan hade Amphi-tech en tävling som gick ut på att hitta brister, samt gissa rätt på antalet trappsteg i en modell av ett vattentorn.

Följande brister fanns i denna vattentornsmodell:

[X] Skador på stege ned i reservoaren, infästningsstag som korroderat av.
[X] Bottensediment
[ ] Sprickor med stalaktiter
[X] Takavrinning går ned i bräddavlopp
[X] Felaktigt vattenlås till bräddavlopp
[X] Utvändiga skador på betongen såsom synlig armering och sprickor
[X] Ytfilm på vattenytan
[X] Korroderade flänsar och rörstag till bräddavlopp
[ ] Nivågivare hängande i reservoarer innehållande kvicksilver
[ ] Antenner som förstört reservoartakets tätskikt
[ ] Växlighet på tak

Det totala antalet trappsteg i vattentornet var 322 stycken.

De som hade alla rätt på bristerna och kom närmast på antalet trappsteg var:

Anneli från Alvesta, som gissade på 320
Petter från Enitec, som gissade på 324
Carl från Skaraborgsvatten, som gissade på 328
Fredrik från NSVA, som gissade på 328

Ni kommer få var sin vattentornsmugg skickad till er!

AAA Svenskt Vatten