BESIKTNING AV ACKUMULATORTANKAR

Robotbesiktning medan anläggningen är i drift

Det finns inte längre någon anledning att stoppa produktionen för att besiktiga en ackumulatortank. Istället för att tömma tanken, kan vår besiktningsrobot sänkas ner vilket gör att driftstörningen blir minimal. Det enda som krävs är att vattentemperaturen sänks till 55°. På så sätt spar ni både stora mängder energi och pengar.  Dessutom är det väsentligt bättre ur miljösynpunkt. Sedan kan hela besiktningen genomföras okulärt och med hjälp av vår undervattensrobot.

Planlagda robotbesiktningar ger en bättre ekonomi på lång sikt. Ni minskar risken för driftstörningar och säkerställer att ni uppfyller alla säkerhetskrav. Dessutom slipper ni byta ut delar och material i förtid – alla komponenter kan vara i drift under hela sin livslängd.

Detta ingår i en grundbesiktning:

  • Kontroll och inspektion av inre gångplan.
  • Inspektion av stråk på manteln från vattenytan ner till botten.
  • Inspektion och rengöring av bottenplåtar.
  • Inspektion av rörgenomföringar och övre dysa.
  • Muntlig genomgång och skriftlig besiktningsrapport.

Har du frågor om dricksvatten och anläggningar – ring oss!

+46 (0) 582 68 68 90

AAA Svenskt Vatten