BESIKTNING AV DRICKSVATTENRESERVOARER

Ingenting undgår vår undervattensrobot

Med hjälp av vår undervattensrobot kan vi genomföra både snabba och säkra besiktningar. Ni slipper det tidsödande och kostsamma momentet med att tömma reservoaren. En besiktning med hjälp av en undervattensrobot tar normalt 2 – 4 timmar. Våra robotar upptäcker allt som behöver åtgärdas medan vattenproduktionen fortfarande är i drift. Utvändigt gör vi besiktningen visuellt.

Besiktningarna leds av erfarna besiktningsmän och följer en noga utarbetad process. Resultatet dokumenteras i de protokoll som vi överlämnar tillsammans filmklipp och bilder som bland annat visar:

  • Reservoarens allmänna skick och underhållsbehov.
  • Om reservoaren behöver rengöras.
  • Om det finns inläckage eller föroreningar.
  • Rekommenderade åtgärder för säker dricksvattenförvaring.

Våra besiktningsprotokoll – det du behöver för nästa steg

Vi har utformat våra protokoll så att de fungerar som tydliga underlag för ert budgetarbete och planering av underhåll och reparationer. Besiktningsprotokollen uppfyller dessutom branschens krav för att tillämpas i egenkontrollprogrammet.

Detta innehåller våra besiktningsprotokoll:

  • Dokumentation av reservoarens byggnadsdata såsom byggnadsår, volym och bottenyta, invändigt material, rörmaterial, tidigare inspektioner och rengöringar.
  • Detaljerade anmärkningar och rekommendationer för reservoarens invändiga och utvändiga miljö.
  • Varje anmärkning illustreras med ett foto från besiktningstillfället.

Till protokollet bifogar vi en film som är tagen av vår undervattensrobot.

Produktblad

Har du frågor om dricksvatten och anläggningar – ring oss!

+46 (0) 582 68 68 90

AAA Svenskt Vatten