BESIKTNING AV SPRINKLERTANKAR

Snabba och smidiga besiktningar av sprinklertankar

Med hjälp av våra undervattensrobotar kan vi snabbt och enkelt genomföra besiktningar och 10-årskontroller av sprinklertankar. Sprinklertanken är en central del för hela sprinklersystemet. Genom att göra regelbundna kontroller kan ni vara säkra på att den håller måttet den dag det verkligen behövs.

Vår besiktningsman kan med hjälp av detaljerade checklistor och en undervattensrobot ta reda på tankens skick och underhållsbehov. Ni får allt dokumenterat i skrift, stillbilder och på film.

Besiktningsrapporten ger ett bra underlag för planering och budgetering av framtida underhåll och reparationer. Den innehåller bland annat:

  • Byggnadsdata så som byggnadsår, volym, material, bottenyta, med mera.
  • Tankens skick och underhållsbehov.
  • Behovet av rengöring.
  • Korrosion på rör, flänsar med mera.
  • De åtgärder som behöver vidtas för att komma upp i maximal driftsäkerhet och funktion.

Sprinklertankar

Produktblad

Har du frågor om dricksvatten och anläggningar – ring oss!

+46 (0) 582 68 68 90

AAA Svenskt Vatten