RENGÖRING AV DRICKSVATTENRESERVOARER

Snabb och säker rengöring med vår robot

Rengöring Dricksvatten

Att rengöra en dricksvattenreservoar eller ett vattentorn med vår egenutvecklade robot är säkrare, snabbare och mer hygieniskt än att tömma reservoaren och rengöra manuellt. Roboten är utrustad med roterande borstar och slangar som suger ut sedimentet från reservoarens botten och städar botten med en hastighet av 70 – 80 m2/h medan reservoaren fortfarande är i drift. Med hjälp av belysning, kamera och sonar kan våra tekniker styra roboten snabbt och säkert under arbetet. Efter rengöringen får ni alltid en skriftlig dokumentation med intyg och bilder.

Manuell rengöring i tömd reservoar

Rengöring med robot är den mest kostnadseffektiva och hygieniska metoden. Men om reservoaren är kraftigt nedsmutsad krävs i regel en manuell rengöring. Manuell rengöring krävs också om väggarna i reservoaren är alltför smutsiga, eller om vattentornets botten lutar kraftigt. Våra medarbetare är utbildade inom dricksvattenhygien och vår utrustning används bara för just dricksvattenreservoarer. Manuell rengöring gör vi med hjälp av högt vattentryck och efterföljande desinficering.

Dokumentation

Oavsett vilken metod vi använder, får ni utförlig dokumentation med intyg och illustrerande bilder.

Produktblad

Har du frågor om dricksvatten och anläggningar – ring oss!

+46 (0) 582 68 68 90

AAA Svenskt Vatten