TJÄNSTER/VATTENFYLLDA TUNNLAR OCH RÖR

Robotbesiktning av vattenfyllda rör och tunnlar

Våra undervattensrobotar hittar lätt allt som kan hindra vattnets väg i rör och tunnlar. Vi kan göra besiktningar av det mesta – inlopp, råvattenledningar och råvattentunnlar, kylvattentunnlar till kärnkraftverk, utloppstunnlar och utloppsrör från reningsverk, utloppsrör eller utloppstunnlar till vattenkraftverk. Om vattnets väg hindras av ras, sediment, musselkolonier eller något annat som begränsar kapaciteten eller funktionen, upptäcker vi problemen med hjälp av vår robot. Efter besiktningen får ni bilder, filmer och rekommendationer om vilka problem ni främst behöver åtgärda.

Besiktningsrapporten omfattar:

  • Tunnelns area, redovisat som sektioner i CAD.
  • Dokumentation och positionsbestämning av eventuella skador och hinder.
  • Film som visar passager av särskilt intresse.

Vattefyllda rör

Har du frågor om dricksvatten och anläggningar – ring oss!

+46 (0) 582 68 68 90

AAA Svenskt Vatten