Vi skulle vilja tacka alla som besökte oss i vår montern under årets VA-mässa!
Det var tre dagar fulla med intressanta diskussioner, möten och kontakter med befintliga samt nya kunder.
250 personer deltog i vår tävling, som gick ut på att finna brister i det 3D-printade vattentorn som ställdes ut i montern. Vi kommer inom kort att kontakta vinnarna.
Under mässan lanserades en ny manlucka kallad ”Amphi-Safe Basic” vilken väckte ett stort intresse. Luckan är ett komplement till vår säkerhetsmanlucka och är tänkt att monteras där inte samma krav på inbrottsskydd råder.
För att möta den stora efterfrågan av montagearbeten vid reservoarer (luckor, filter, rörarmatur) startar vi under hösten en underhållsavdelning med personal utbildad inom rostfri svetsning. På måndag är det tillbaka till verkligheten igen, vi längtar redan till VA-mässan 2020!

AAA Svenskt Vatten