För 35 år sedan lades grundstenen till Amphi-tech då ingenjörsföretaget Mark och Marin AB bildades (1983). Bolaget arbetade som konsulterande ingenjörer inom teknikområdet vattenbyggnad med inriktning mot konstruktioner belägna i vattenmiljö.  Uppdragsgivaren var ofta en statlig myndighet t.ex. dåvarande Vägverket, kommuner eller vattenkraftverk. Mark och Marin har under åren 1983 – 1998 utfört över 500 besiktningar av broar, kajer och dammar. Uppdragen omfattar ofta en inledande besiktning-utredning, med eventuellt efterföljande projektering- arbetsbeskrivning och bygg-projektledning.

1993 utförde Mark och Marin som ledande företag de första robotbesiktningarna i dricksvattenreservoarer och 1998 bildades dotterföretaget Amphi-tech med reservoarunderhåll som specialisering.
Amphi-tech är ett innovativt företag med inriktning på samhällsnyttiga tjänster och produkter. Varje år avsätts över 5% av omsättningen för utveckling och förbättringsarbeten.
Följande är exempel på patenterade produkter som vi utvecklat för vattenreservoarer:
– System och robot för mekaniserade inspektioner
– Rengöringsrobot
– Anordning för filtrering av ventilationsluft
– Autonom inspektionsrobot för långa vattenfyllda tunnlar
– Elektronisk övervakning av tryckförändringar med säkring för skadligt undertryck
– Säkerhetsluckor med genombrottsskyddat larmsystem

Under 35 år har vi dokumenterat skador på betongkonstruktioner under vatten. Skadorna har ofta följts upp med handnära inspektioner vilket gett oss en unik kompetens för bildtolkning och analysering av brister i konstruktionerna som kan äventyra dess livslängd.

Amphi-tech är nu mera ett fristående bolag. Mark & Marin och grundaren Jonas Pehrson verkar som rådgivande konsult och mentor. Läs mer på www.mark-marin.se

AAA Svenskt Vatten